WWW przez SSL - Hosting Joomla

WWW przez SSL

Podczas dodawania domeny do konta istnieje możliwosć uruchomienia opcji SSL, co pozwala na zaszyfrowaną komunikację użytkownika ze stroną poprzez protokół HTTPS. Dodatkowo można również dodać własne certyfikaty dla domen.

Log in or Sign up